BANDWEVERIJ . VLECHTERIJ . BREIERIJ
   RIBBONS . BRAIDS . KNITTING
 RUBANDERIE . TRESSAGE . TRICOTAGE
          BÄNDER . GEFLECHTE . STRICKEN

By Mark Verbeke postedAugustus  30, 2020

If you can dream it, we make your dreams come true.

Interesse in onze producten - Interest in our products?

Ontmoet ons Team - Meet Our Team

Mark Verbeke - CEO
Katrien Colpaert - Finance
Dieter Verschoot - Operations
Heidi Lemahieu - Administrations

Dagelijks staat onze expertise en ervaring voor u klaar. -  Our experience and expertise is every day available to you

Vanaf de oprichting door Dhr Leon Daenens  in 1946 is kwaliteit, vakmanschap en expertise altijd  onze grootste troef geweest. Ondertussen, 3 generaties later is ons team nog steeds  met dezelfde troeven en  gedrevenheid trouw aan zijn klanten. Het Rubis team helpt u bij het aanbieden van innovatieve producten,  inspelend op een constant evoluerende markt  binnen onze grote groep aan internationale klanten.

From its foundation by Mr. Leon Daenens in 1946, quality, craftsmanship and expertise have always been our greatest asset. In the meantime, 3 generations later, our team is still loyal to its customers with the same strengths and drive. The Rubis team helps you offer innovative products, responding to a constantly evolving market within our large group of international customers.

Vragen en contact
Questions and Contact Form